Welkom bij de Bethlehemkerk

Bethlehemkerk

Zondag 8 april

Samen met de liturgiecommissie zijn we bezig deze zondagse dienst voor te bereiden rondom het thema Op de vlucht. Dagelijks horen we berichten uit heel de wereld van mensen die op de vlucht zijn geslagen, huis en haard achterlaten om een veiliger plek te zoeken. Maar wat betekent het, om te moeten vluchten? We proberen ons erin te verplaatsen met verhalen van mensen en verhalen uit de Bijbel.


Pasen

Dag van de hoop, de Heer is waarlijk opgestaan! Een wonder dat niet met het verstand te bevatten is, en waar je misschien ook alleen maar van kunt zingen. Samen met de liturgiecommissie en de kindernevendienst is deze feestelijke dienst voorbereid. We lezen Lucas 24:11-32, over de Emmausgangers. Wees van harte welkom!


Palmzondag

Komende zondag begint de Goede Week. De week waarin Jezus gevangen genomen wordt en sterft aan het kruis. Het wordt donker om Jezus heen. Toch put hij hoop en kracht uit de dingen die vlak voor zijn lijdensweg gebeuren. De kinderen gaan tijdens de kindernevendienst weer palmpasenstokken versieren en zullen na de preek intocht houden in de kerk.

Na deze dienst kunt u van zondag- tot en met woensdagavond dagelijks een avondgebed in de Westhoek bijwonen (zondagavond in Scharendijke!), om zo bewust stil te staan bij de weg die Jezus voor ons ging. In de avondgebeden vormt het lied 833 uit het liedboek (‘Neem mij aan zoals ik ben’) de rode draad. Leden van de werkgroep Samen Vieren leiden deze avondgebeden. Namens onze gemeente neemt, naast de predikant, Willemien Lemkes hier deel aan; zij heeft vorig jaar het stokje overgenomen van Neeltje van der Linde. Als gezamenlijk collectedoel in de Stille week is ervoor gekozen het hospice in Zierikzee, het Kaaskenshuis, ons allen wel bekend en natuurlijk van harte aanbevolen.


Kringen van hoop:

Deze weken op weg naar Pasen is ons thema ‘kringen van hoop’. Pasen vertelt van de leerlingen van Jezus die ondanks alles een kring van hoop bleven vormen na Jezus lijden en dood. En hoe die hoop beantwoord werd door God zelf, door Jezus zelf. Hij staat in het midden van onze kring van hoop! Nog steeds. Zoals wanneer je een steen in het water gooit en de kringen steeds groter worden, zo willen we steeds grotere kringen van hoop maken in deze wereld en daarvoor hebben we het evangelie, het goede nieuws van Pasen nodig!

Tot slot goede en zinvolle tijd toegewenst op weg naar Pasen, en een gezegend Pasen! Ik geef u alvast het gedichtje voor Paasmorgen bij het project mee:

De dag van het leven, de dag van ‘Sta op!’
Vandaag is het Pasen: Gods kring van hoop.
De leerlingen treurden, maar nu zijn ze blij,
want hier aan de tafel is de Heer erbij.
Ook wij mogen juichen: vertel het voortaan.
dat Hij uit de doden is opgestaan.


Alvast voor in de agenda:

Op zaterdag 16 juni is het jaarlijkse uitje voor de gezinnen van de kerk. Vriendjes en vriendinnetjes mogen ook mee!

Meer informatie volgt later. [Waar zouden we naartoe gaan? ]

Op zondag 17 juni is er een gezinsdienst in de kerk, voor jong en oud! Thema: ‘opzij, opzij, opzij...’


Kalender

‘Vertel me, wat heb je in huis?’ (2 Kon. 4:1-7)

We schrijven de 9e eeuw voor Christus. Een vrouw van een van de profeten komt bij Elisa en schreeuwt het uit, zo staat het er letterlijk: zij schreeuwt om hulp. De wanhoop lees je van haar woorden af: als weduwe heeft ze geen eten en drinken meer en haar tekort wordt nu zo nijpend, dat het haar gezin zal verscheuren. En dat is hártverscheurend.

In haar schreeuw om hulp horen we de noodkreet van zoveel mensen op deze aarde, die lijden aan het tekort. In haar schreeuw horen we de roep van mensen die achterblijven, weggemoffeld worden. In haar schreeuw horen we de wanhoop van hen die het niet meer zien zitten. In haar schreeuw zien we de tranen van hen die een groot gemis bij zich dragen. De schreeuw van de weduwe vormt de roep van hen die nood lijden, geen toekomst meer zien.

Wat de vrouw doet, is sterk. Zij wendt zich tot Elisa om hulp; zij durft dus haar situatie kenbaar te maken. Dat vraagt moed en lef: om de schroom te overwinnen, om soms maar hardop te zeggen dat je het niet redt. Ze beroept zich daarbij op een gezamenlijk fundament: ‘u weet toch, dat mijn man mijn ook een godvrezend mens was? En dat bent u toch ook?’ Het is alsof ze zegt: wij, u en ik, wij hebben iets gemeenschappelijks, wij zijn in het geloof aan elkaar gegeven, als broeders en zusters, in één Heer, en daarom hebben wij met elkaar van doen. En dat zet ons leven in een ander licht: in Góds licht.

‘Wat kan ik voor je doen?, vraagt Elia haar? En, zegt hij daarop: ‘vertel me wat je in huis hebt’. Vertel me wat je in huis hebt. Wat heb je nog wel, wat kún je nog wel? Vaak denken wij: ach, ik heb niet zoveel, ik kan niet zoveel, vraag die ander maar, ga maar aan mij voorbij.’ We hebben vaak meer in huis dan we denken. Maar meestal hebben we anderen nodig om dat te ontdekken. Anderen die je zien staan, die je vertrouwen geven en je over een drempel heen helpen. Wat doet het goed als iemand naar je luistert en soms tegen je zegt: ‘dat kun jij wel, probeer het maar’. Heeft niet ieder mens zo iemand nodig?

‘Vertel me wat je in huis hebt’. Zijn dat niet woorden die we veel meer tegen elkaar zouden kunnen zeggen. Woorden die uitnodigen om jezelf te laten zien, om maar tevoorschijn te komen – óók soms met al je nood, óók met de dingen waar je je mee zit.

De vrouw had niets anders in huis dan nog een klein beetje olie. Maar met hulp van de profeet en met hulp van haar buren durft zij haar schatten aan te boren. En met hulp van God stroomt de olie rijkelijk. Zo gaat de toekomst voor dit gezin open.

Dat is, wat God voor ieder schepsel voor ogen heeft. Dat is, waar wij toe worden geroepen: geroepen om te leven, voor Gods aangezicht, en in dienstbaarheid naar elkaar. Zo wordt Gods Koningschap zichtbaar op aarde.

Amen.


Welkom

Wie zijn wij?

Gemeente van Christus, middenin de wereld en geworteld in de traditie.

Met open oog en oor voor mensen om ons heen. Met handen uit de mouwen, voor mensen ver weg en dichtbij. Met beide benen op de grond, en het hart gericht op God.

Op deze website willen we u graag laten zien wat dit betekent.

Ons aanbod vertelt wat de Bethlehemkerk te bieden heeft. In Over de kerk maak je verder kennis met de Bethlehemkerk.

We verwelkomen u graag! Iedere zondag is de kerk open; om 10.00 uur begint de viering.

Lid worden? Onder het kopje Uw steun vindt u hierover meer informatie.

De kerk van vandaag

De kerk staat middenin het leven en middenin de samenleving. Dat vind je terug in ons aanbod. Van kinderdoop tot stervensbegeleiding, van zaalverhuur tot ondersteuning bij financiële problemen. De kerk is er voor jong en oud, groot en klein, arm en rijk.

Ons aanbod

Over de Bethlehemkerk

De kerk is niet van gisteren en heeft een lange en geschiedenis, dat geldt ook voor de kerk in en rondom Scharendijke. De naam Bethlehemkerk verwijst naar het voormalige cisterciënzer nonnenklooster Bethlehem te Elkerzee. Ons zalencentrum draagt de naam van de voormalig gereformeerde kerk De Hoeksteen.

Over de kerk

Lid worden?

Wilt u meer weten over onze gemeente of over de kerk? Of wilt u wellicht lid worden? Of de kerk steunen? Neem gerust contact op met ds. Bertie Boersma of één van de ouderlingen. Zij vertellen u graag meer of helpen u verder. De gegevens vindt u onder Contact.

Uw steun

Kerkdiensten

met crèche en kindernevendienst
Rooster kerkdiensten

Bethlehemkerk
Bethlehemplein 4
4322 BP Scharendijke
0111-672452

Online:
Facebook
Koster:
Sjaak en Willy Dorreman
Plattweg 17
4322 BD Scharendijke
0111-671829
Scriba:
Els Bothoff-Kelfkens
Klaverstraat 37
4322 CG Scharendijke

0111-407191
scriba@scharendijke-pkn.nl
Predikant:
Bertie Boersma
Deltastraat 2
4322 BN Scharendijke

0111-671231
dsboersma@fqi.nl