Welkom bij de Bethlehemkerk

Bethlehemkerk

Recht door zee,

Dat is het thema voor deze eenheidszondag. Het wil duidelijk maken dat je in geloof durft vast te houden aan je ideaal, je droom. Je gaat er voor, met volle overtuiging. Wij gaan ervoor, om elkaar als kerken vast te houden in eenheid en verbondenheid. Als inspiratie hiervoor lezen we uit het boek Exodus over de bevrijding van het volk Israël. Hun bevrijding uit de onderdrukking, hun doortocht door de rode Zee inspireert christenen uit de Cariben, de eilanden van Midden-Amerika, om steeds weer de ketens van slavernij af te leggen en daar kritisch op te zijn.

Sleuteltekst: ‘Uw rechterhand, Heer, ontzagwekkend in kracht’ (Exodus 15:6a)

Deze dienst staat in het teken van de eenheid van christenen, en is voorbereid door de werkgroep van Samen Vieren. Samen Vieren is een oecumenisch samenwerkingsverband van zes kerken in de Westhoek van Schouwen-Duiveland. De deelnemende kerken zijn:

Pelgrimskerk Haamstede
Hervormde gemeente Burgh
Protestantse gemeente Renesse/Noordwelle
R.K. parochie Schouwen-Duiveland
Bethlehemkerk Scharendijke


Eenheidszondag:

Op zondag 21 januari mogen we de eenheid vieren met de kerken die zijn verbonden in Windkracht 8. Juist in deze tijd hebben we elkaar steeds meer nodig; niet alleen in het verband van de federatie, maar ook breder over kerkmuren heen. Fijn dat we deze zondag samen zullen vieren in de Bethlehemkerk. Wees van harte welkom! Het thema voor de dienst is: ‘recht door zee’, ontleend aan de bevrijdende doortocht van het volk Israël door de Rode Zee. Het materiaal dat ons dit jaar wordt aangereikt komt uit de Cariben, Midden-Amerika; een bevolkingsgroep die in haar geschiedenis veel met onderdrukking en slavernij te maken heeft gehad. Onderdrukking en bevrijding zijn voor hen ook sleutelbegrippen in het geloof, en die woorden vormen dus ook de basis voor onze viering op eenheidszondag: Gods reddende hand bevrijdt van onderdrukking en kwade machten. Als werkgroep Samen Vieren hopen we er weer een inspirerende dienst van te maken. Na afloop van de dienst is er koffie en gelegenheid voor ontmoeting met elkaar.Kinderkerstdienst

Wat hebben de kinderen toch weer hun best gedaan.
Klik op de foto met de rechter muisknop en dan openen met een nieuw tabblad, dan krijg je de foto in het groot te zien.


Kerstdienst

Zondagavond is de kerstnachtdienst. De dienst begint om 21.00 uur, maar vanaf 20.30 uur staat er gluhwein en warme chocolademelk klaar. De dienst wordt geleid door ds. Bertie Boersma en het koor Sursum Corda zingt o.l.v. Huib v d Klooster. Marien Stouten laat het orgel zingen. Het thema van de dienst is “Mens zijn in het spoor van God”. Iedereen is natuurlijk van harte welkom!!!


Kalender

‘Vertel me, wat heb je in huis?’ (2 Kon. 4:1-7)

We schrijven de 9e eeuw voor Christus. Een vrouw van een van de profeten komt bij Elisa en schreeuwt het uit, zo staat het er letterlijk: zij schreeuwt om hulp. De wanhoop lees je van haar woorden af: als weduwe heeft ze geen eten en drinken meer en haar tekort wordt nu zo nijpend, dat het haar gezin zal verscheuren. En dat is hártverscheurend.

In haar schreeuw om hulp horen we de noodkreet van zoveel mensen op deze aarde, die lijden aan het tekort. In haar schreeuw horen we de roep van mensen die achterblijven, weggemoffeld worden. In haar schreeuw horen we de wanhoop van hen die het niet meer zien zitten. In haar schreeuw zien we de tranen van hen die een groot gemis bij zich dragen. De schreeuw van de weduwe vormt de roep van hen die nood lijden, geen toekomst meer zien.

Wat de vrouw doet, is sterk. Zij wendt zich tot Elisa om hulp; zij durft dus haar situatie kenbaar te maken. Dat vraagt moed en lef: om de schroom te overwinnen, om soms maar hardop te zeggen dat je het niet redt. Ze beroept zich daarbij op een gezamenlijk fundament: ‘u weet toch, dat mijn man mijn ook een godvrezend mens was? En dat bent u toch ook?’ Het is alsof ze zegt: wij, u en ik, wij hebben iets gemeenschappelijks, wij zijn in het geloof aan elkaar gegeven, als broeders en zusters, in één Heer, en daarom hebben wij met elkaar van doen. En dat zet ons leven in een ander licht: in Góds licht.

‘Wat kan ik voor je doen?, vraagt Elia haar? En, zegt hij daarop: ‘vertel me wat je in huis hebt’. Vertel me wat je in huis hebt. Wat heb je nog wel, wat kún je nog wel? Vaak denken wij: ach, ik heb niet zoveel, ik kan niet zoveel, vraag die ander maar, ga maar aan mij voorbij.’ We hebben vaak meer in huis dan we denken. Maar meestal hebben we anderen nodig om dat te ontdekken. Anderen die je zien staan, die je vertrouwen geven en je over een drempel heen helpen. Wat doet het goed als iemand naar je luistert en soms tegen je zegt: ‘dat kun jij wel, probeer het maar’. Heeft niet ieder mens zo iemand nodig?

‘Vertel me wat je in huis hebt’. Zijn dat niet woorden die we veel meer tegen elkaar zouden kunnen zeggen. Woorden die uitnodigen om jezelf te laten zien, om maar tevoorschijn te komen – óók soms met al je nood, óók met de dingen waar je je mee zit.

De vrouw had niets anders in huis dan nog een klein beetje olie. Maar met hulp van de profeet en met hulp van haar buren durft zij haar schatten aan te boren. En met hulp van God stroomt de olie rijkelijk. Zo gaat de toekomst voor dit gezin open.

Dat is, wat God voor ieder schepsel voor ogen heeft. Dat is, waar wij toe worden geroepen: geroepen om te leven, voor Gods aangezicht, en in dienstbaarheid naar elkaar. Zo wordt Gods Koningschap zichtbaar op aarde.

Amen.


Welkom

Wie zijn wij?

Gemeente van Christus, middenin de wereld en geworteld in de traditie.

Met open oog en oor voor mensen om ons heen. Met handen uit de mouwen, voor mensen ver weg en dichtbij. Met beide benen op de grond, en het hart gericht op God.

Op deze website willen we u graag laten zien wat dit betekent.

Ons aanbod vertelt wat de Bethlehemkerk te bieden heeft. In Over de kerk maak je verder kennis met de Bethlehemkerk.

We verwelkomen u graag! Iedere zondag is de kerk open; om 10.00 uur begint de viering.

Lid worden? Onder het kopje Uw steun vindt u hierover meer informatie.

De kerk van vandaag

De kerk staat middenin het leven en middenin de samenleving. Dat vind je terug in ons aanbod. Van kinderdoop tot stervensbegeleiding, van zaalverhuur tot ondersteuning bij financiële problemen. De kerk is er voor jong en oud, groot en klein, arm en rijk.

Ons aanbod

Over de Bethlehemkerk

De kerk is niet van gisteren en heeft een lange en geschiedenis, dat geldt ook voor de kerk in en rondom Scharendijke. De naam Bethlehemkerk verwijst naar het voormalige cisterciënzer nonnenklooster Bethlehem te Elkerzee. Ons zalencentrum draagt de naam van de voormalig gereformeerde kerk De Hoeksteen.

Over de kerk

Lid worden?

Wilt u meer weten over onze gemeente of over de kerk? Of wilt u wellicht lid worden? Of de kerk steunen? Neem gerust contact op met ds. Bertie Boersma of één van de ouderlingen. Zij vertellen u graag meer of helpen u verder. De gegevens vindt u onder Contact.

Uw steun

Kerkdiensten

met crèche en kindernevendienst
Rooster kerkdiensten

Bethlehemkerk
Bethlehemplein 4
4322 BP Scharendijke
0111-672452

Online:
Facebook
Koster:
Sjaak en Willy Dorreman
Plattweg 17
4322 BD Scharendijke
0111-671829
Scriba:
Els Bothoff-Kelfkens
Klaverstraat 37
4322 CG Scharendijke

0111-407191
scriba@scharendijke-pkn.nl
Predikant:
Bertie Boersma
Deltastraat 2
4322 BN Scharendijke

0111-671231
dsboersma@fqi.nl