Welkom bij de Bethlehemkerk

Bethlehemkerk


1 Juli

Drie weken geleden maakten we een begin met Job en lazen we Job 1 en 2. Na de proloog, de openingshoofdstukken, komen we a.s. zondag bij het middengedeelte van Job: een gedeelte waarin in 34 hoofdstukken Job en zijn vrienden met elkaar in gesprek gaan. Althans dat proberen ze, dat gesprek. Of ze elkaar werkelijk bereiken, of ze werkelijk contact hebben, dat is een andere vraag. Komende zondag lezen we Job 10. De vrienden van Job komen erbij zitten – en zwijgen. Misschien wel de beste reactie: zwijgen, erbij blijven, het volhouden. We ontvangen brood en wijn als teken van Christus die het volhield, voor ons, tot in de dood. Zondag 8 juli lezen we Job 38 en Job 40:1-5. Terwijl we eerder zo ingezoomd hadden op Jobs levensverhaal worden we nu meegenomen naar het perspectief ‘van boven’: de Eeuwige laat van zich horen in een storm met krachtige beelden en woorden. Wat zegt het ons, in ons persoonlijke leven?
Na de dienst is er koffie, thee en fris in de Hoeksteen en ruimte om nog een na te praten of bij te praten.


Vanochtend in de kinderdienst was het weer gezellig druk met de hulp van de kinderen met hun verhaaltjes en gedichtjes. Maar ook het muzikale Gospelkoor.


17 juni

Komende zondag is er een gezinsviering met hulp van de kinderen, én voor jonger en ouder. Het thema van de dienst is ‘Opzij, opzij, opzij...’ naar het gelijknamige lied van Herman van Veen. Afgelopen zondag hebben we met een groepje kinderen de gezinsviering voorbereid. ‘Heb jij het druk? Ben jij wel eens druk in je hoofd?’ vroegen we aan de kinderen. Vervolgens praatten we even door over de vraag waar de kinderen rust vinden en wat we hierin van Jezus kunnen leren. We gaan het met u, met elkaar delen komende zondag en laten ons aanspreken door Gods Woord. Bent u er ook bij? Gospelkoor Laetare uit Burgh-Haamstede zal de dienst omlijsten met mooie liederen. Na afloop kunt u nog eens napraten in de Hoeksteen onder het genot van koffie, thee of fris. De zondag daarop verkondigt dhr. De Boo het Woord. Ook dan weer, van harte welkom om geestelijk voedsel voor de nieuwe week te ontvangen.


Trouwerij op het strand

.


Kalender

‘Vertel me, wat heb je in huis?’ (2 Kon. 4:1-7)

We schrijven de 9e eeuw voor Christus. Een vrouw van een van de profeten komt bij Elisa en schreeuwt het uit, zo staat het er letterlijk: zij schreeuwt om hulp. De wanhoop lees je van haar woorden af: als weduwe heeft ze geen eten en drinken meer en haar tekort wordt nu zo nijpend, dat het haar gezin zal verscheuren. En dat is hártverscheurend.

In haar schreeuw om hulp horen we de noodkreet van zoveel mensen op deze aarde, die lijden aan het tekort. In haar schreeuw horen we de roep van mensen die achterblijven, weggemoffeld worden. In haar schreeuw horen we de wanhoop van hen die het niet meer zien zitten. In haar schreeuw zien we de tranen van hen die een groot gemis bij zich dragen. De schreeuw van de weduwe vormt de roep van hen die nood lijden, geen toekomst meer zien.

Wat de vrouw doet, is sterk. Zij wendt zich tot Elisa om hulp; zij durft dus haar situatie kenbaar te maken. Dat vraagt moed en lef: om de schroom te overwinnen, om soms maar hardop te zeggen dat je het niet redt. Ze beroept zich daarbij op een gezamenlijk fundament: ‘u weet toch, dat mijn man mijn ook een godvrezend mens was? En dat bent u toch ook?’ Het is alsof ze zegt: wij, u en ik, wij hebben iets gemeenschappelijks, wij zijn in het geloof aan elkaar gegeven, als broeders en zusters, in één Heer, en daarom hebben wij met elkaar van doen. En dat zet ons leven in een ander licht: in Góds licht.

‘Wat kan ik voor je doen?, vraagt Elia haar? En, zegt hij daarop: ‘vertel me wat je in huis hebt’. Vertel me wat je in huis hebt. Wat heb je nog wel, wat kún je nog wel? Vaak denken wij: ach, ik heb niet zoveel, ik kan niet zoveel, vraag die ander maar, ga maar aan mij voorbij.’ We hebben vaak meer in huis dan we denken. Maar meestal hebben we anderen nodig om dat te ontdekken. Anderen die je zien staan, die je vertrouwen geven en je over een drempel heen helpen. Wat doet het goed als iemand naar je luistert en soms tegen je zegt: ‘dat kun jij wel, probeer het maar’. Heeft niet ieder mens zo iemand nodig?

‘Vertel me wat je in huis hebt’. Zijn dat niet woorden die we veel meer tegen elkaar zouden kunnen zeggen. Woorden die uitnodigen om jezelf te laten zien, om maar tevoorschijn te komen – óók soms met al je nood, óók met de dingen waar je je mee zit.

De vrouw had niets anders in huis dan nog een klein beetje olie. Maar met hulp van de profeet en met hulp van haar buren durft zij haar schatten aan te boren. En met hulp van God stroomt de olie rijkelijk. Zo gaat de toekomst voor dit gezin open.

Dat is, wat God voor ieder schepsel voor ogen heeft. Dat is, waar wij toe worden geroepen: geroepen om te leven, voor Gods aangezicht, en in dienstbaarheid naar elkaar. Zo wordt Gods Koningschap zichtbaar op aarde.

Amen.


Welkom

Wie zijn wij?

Gemeente van Christus, middenin de wereld en geworteld in de traditie.

Met open oog en oor voor mensen om ons heen. Met handen uit de mouwen, voor mensen ver weg en dichtbij. Met beide benen op de grond, en het hart gericht op God.

Op deze website willen we u graag laten zien wat dit betekent.

Ons aanbod vertelt wat de Bethlehemkerk te bieden heeft. In Over de kerk maak je verder kennis met de Bethlehemkerk.

We verwelkomen u graag! Iedere zondag is de kerk open; om 10.00 uur begint de viering.

Lid worden? Onder het kopje Uw steun vindt u hierover meer informatie.

De kerk van vandaag

De kerk staat middenin het leven en middenin de samenleving. Dat vind je terug in ons aanbod. Van kinderdoop tot stervensbegeleiding, van zaalverhuur tot ondersteuning bij financiële problemen. De kerk is er voor jong en oud, groot en klein, arm en rijk.

Ons aanbod

Over de Bethlehemkerk

De kerk is niet van gisteren en heeft een lange en geschiedenis, dat geldt ook voor de kerk in en rondom Scharendijke. De naam Bethlehemkerk verwijst naar het voormalige cisterciënzer nonnenklooster Bethlehem te Elkerzee. Ons zalencentrum draagt de naam van de voormalig gereformeerde kerk De Hoeksteen.

Over de kerk

Lid worden?

Wilt u meer weten over onze gemeente of over de kerk? Of wilt u wellicht lid worden? Of de kerk steunen? Neem gerust contact op met ds. Bertie Boersma of één van de ouderlingen. Zij vertellen u graag meer of helpen u verder. De gegevens vindt u onder Contact.

Uw steun

Kerkdiensten

met crèche en kindernevendienst
Rooster kerkdiensten

Bethlehemkerk
Bethlehemplein 4
4322 BP Scharendijke
0111-672452

Online:
Facebook
Koster:
Sjaak en Willy Dorreman
Plattweg 17
4322 BD Scharendijke
0111-671829
Scriba:
Els Bothoff-Kelfkens
Klaverstraat 37
4322 CG Scharendijke

0111-407191
scriba@scharendijke-pkn.nl
Predikant:
Bertie Boersma
Deltastraat 2
4322 BN Scharendijke

0111-671231
dsboersma@fqi.nl