Welkom bij de Bethlehemkerk

Bethlehemkerk

18 november

Komende zondag hopen we ds. Bart Trouwborst weer te horen. Het is nog niet zo lang geleden dat hij bij ons voorging, maar inmiddels is hij met een groep gemeenteleden naar Israël geweest, dus hij zal ongetwijfeld veel te vertellen hebben. Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting in de Hoeksteen. De zondag daarop is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dan gedenken we hen die ons zijn voorgegaan, in het licht van de eeuwigheid. We noemen de namen en zetten een roos neer voor iedere gestorven gemeentelid in het afgelopen jaar. We lezen Hooglied 8:6-8 en Matteüs 5:1-12. Sursum Corda zal de dienst omlijsten met passende liederen. En ook dan is er na afloop koffiedrinken. Dat doen we niet zo vaak, maar wellicht is het juist na zo’n dienst goed om tijd te nemen voor ontmoeting en gesprek.


Dankdag


Sirkelslag:

op vrijdagavond 16 november vanaf 19.00 uur gaan we met de kinderen (8-12 jaar) uit de Westhoek weer meedoen aan Sirkelslag! Allerlei jeugdgroepen uit heel het land doen op dat moment ook mee. Zo spelen we tegen elkaar. Dit jaar is het thema 'Vertrouw op God'. We reizen in de spellen met Mozes mee en ontdekken hoe God hoop gaf in de hopeloze situatie waarin het volk Israël was beland. Ook nu kunnen wij hoop geven aan de mensen om ons heen. Zo komen we tijdens deze avond in actie om kinderen wereldwijd een betere toekomst te geven. Doe jij ook mee? Geef je dan op bij ds. Bertie Boersma (dsboersma@fqi.nl /671231).


Zondag 11 november

Vieren we de dankdag voor gewas en arbeid. Een zondag met een dubbel gevoel. Bij de boeren en de tuinders valt de oogst erg tegen door de droogte van deze zomer. Het klimaat verandert en dat baart zorgen. Tegelijkertijd hadden toerisme en horeca een beter jaar dan ooit tevoren. De dubbele beweging, van de zorgen en de noden, en ook van de dankbaarheid – we brengen het voor Gods aangezicht. En we ontvangen terug wat we er zelf mee kunnen doen.
De brief bij de dankdagcollecte bevat dit jaar een mooie foto (zie hieronder) van een dubbele regenboog bij de Weelweg: teken van hoop, van Gods trouw! Aansluitend bij deze foto zullen we in de dankdagdienst lezen over de ark van Noach. Er zitten mooie aanknopingspunten in naar de dankdag. Na de dienst zullen de kinderen weer fruitbakjes brengen bij de 80-plussers en de zieken in onze gemeente.

‘s Avonds 19.30 uur: is er een Taizéviering in Burgh. Altijd een fijne viering om stilte en rust te vinden. Het Taizékoor onder leiding van Huib van der Klooster draagt haar steentje bij!


Het kinderkoor


Kalender

‘Vertel me, wat heb je in huis?’ (2 Kon. 4:1-7)

We schrijven de 9e eeuw voor Christus. Een vrouw van een van de profeten komt bij Elisa en schreeuwt het uit, zo staat het er letterlijk: zij schreeuwt om hulp. De wanhoop lees je van haar woorden af: als weduwe heeft ze geen eten en drinken meer en haar tekort wordt nu zo nijpend, dat het haar gezin zal verscheuren. En dat is hártverscheurend.

In haar schreeuw om hulp horen we de noodkreet van zoveel mensen op deze aarde, die lijden aan het tekort. In haar schreeuw horen we de roep van mensen die achterblijven, weggemoffeld worden. In haar schreeuw horen we de wanhoop van hen die het niet meer zien zitten. In haar schreeuw zien we de tranen van hen die een groot gemis bij zich dragen. De schreeuw van de weduwe vormt de roep van hen die nood lijden, geen toekomst meer zien.

Wat de vrouw doet, is sterk. Zij wendt zich tot Elisa om hulp; zij durft dus haar situatie kenbaar te maken. Dat vraagt moed en lef: om de schroom te overwinnen, om soms maar hardop te zeggen dat je het niet redt. Ze beroept zich daarbij op een gezamenlijk fundament: ‘u weet toch, dat mijn man mijn ook een godvrezend mens was? En dat bent u toch ook?’ Het is alsof ze zegt: wij, u en ik, wij hebben iets gemeenschappelijks, wij zijn in het geloof aan elkaar gegeven, als broeders en zusters, in één Heer, en daarom hebben wij met elkaar van doen. En dat zet ons leven in een ander licht: in Góds licht.

‘Wat kan ik voor je doen?, vraagt Elia haar? En, zegt hij daarop: ‘vertel me wat je in huis hebt’. Vertel me wat je in huis hebt. Wat heb je nog wel, wat kún je nog wel? Vaak denken wij: ach, ik heb niet zoveel, ik kan niet zoveel, vraag die ander maar, ga maar aan mij voorbij.’ We hebben vaak meer in huis dan we denken. Maar meestal hebben we anderen nodig om dat te ontdekken. Anderen die je zien staan, die je vertrouwen geven en je over een drempel heen helpen. Wat doet het goed als iemand naar je luistert en soms tegen je zegt: ‘dat kun jij wel, probeer het maar’. Heeft niet ieder mens zo iemand nodig?

‘Vertel me wat je in huis hebt’. Zijn dat niet woorden die we veel meer tegen elkaar zouden kunnen zeggen. Woorden die uitnodigen om jezelf te laten zien, om maar tevoorschijn te komen – óók soms met al je nood, óók met de dingen waar je je mee zit.

De vrouw had niets anders in huis dan nog een klein beetje olie. Maar met hulp van de profeet en met hulp van haar buren durft zij haar schatten aan te boren. En met hulp van God stroomt de olie rijkelijk. Zo gaat de toekomst voor dit gezin open.

Dat is, wat God voor ieder schepsel voor ogen heeft. Dat is, waar wij toe worden geroepen: geroepen om te leven, voor Gods aangezicht, en in dienstbaarheid naar elkaar. Zo wordt Gods Koningschap zichtbaar op aarde.

Amen.


Welkom

Wie zijn wij?

Gemeente van Christus, middenin de wereld en geworteld in de traditie.

Met open oog en oor voor mensen om ons heen. Met handen uit de mouwen, voor mensen ver weg en dichtbij. Met beide benen op de grond, en het hart gericht op God.

Op deze website willen we u graag laten zien wat dit betekent.

Ons aanbod vertelt wat de Bethlehemkerk te bieden heeft. In Over de kerk maak je verder kennis met de Bethlehemkerk.

We verwelkomen u graag! Iedere zondag is de kerk open; om 10.00 uur begint de viering.

Lid worden? Onder het kopje Uw steun vindt u hierover meer informatie.

De kerk van vandaag

De kerk staat middenin het leven en middenin de samenleving. Dat vind je terug in ons aanbod. Van kinderdoop tot stervensbegeleiding, van zaalverhuur tot ondersteuning bij financiële problemen. De kerk is er voor jong en oud, groot en klein, arm en rijk.

Ons aanbod

Over de Bethlehemkerk

De kerk is niet van gisteren en heeft een lange en geschiedenis, dat geldt ook voor de kerk in en rondom Scharendijke. De naam Bethlehemkerk verwijst naar het voormalige cisterciënzer nonnenklooster Bethlehem te Elkerzee. Ons zalencentrum draagt de naam van de voormalig gereformeerde kerk De Hoeksteen.

Over de kerk

Lid worden?

Wilt u meer weten over onze gemeente of over de kerk? Of wilt u wellicht lid worden? Of de kerk steunen? Neem gerust contact op met ds. Bertie Boersma of één van de ouderlingen. Zij vertellen u graag meer of helpen u verder. De gegevens vindt u onder Contact.

Uw steun

Kerkdiensten

met crèche en kindernevendienst
Rooster kerkdiensten

Bethlehemkerk
Bethlehemplein 4
4322 BP Scharendijke
0111-672452

Online:
Facebook
Koster:
Sjaak en Willy Dorreman
Plattweg 17
4322 BD Scharendijke
0111-671829
Scriba:
Els Bothoff-Kelfkens
Klaverstraat 37
4322 CG Scharendijke

0111-407191
scriba@scharendijke-pkn.nl
Predikant:
Bertie Boersma
Deltastraat 2
4322 BN Scharendijke

0111-671231
dsboersma@fqi.nl