Welkom bij de Bethlehemkerk

Bethlehemkerk

Komende zondag

lezen we Lucas 13:1-9. Het thema is ‘geduld’. De eigenaar van de vijgenboom heeft geduld: misschien zal de vijgenboom volgend jaar vruchten geven. Er is veel gebeurd in de afgelopen week. De schokkende aanslag in Utrecht, de verdeelde uitslag van de verkiezingen, de humanitaire ramp in zuidelijk Afrika – we brengen het voor Gods aangezicht en bidden om kracht, moed en volharding – en om een helder zicht vanuit het geloof in Christus.