Welkom bij de Bethlehemkerk

Bethlehemkerk

18 november

Komende zondag hopen we ds. Bart Trouwborst weer te horen. Het is nog niet zo lang geleden dat hij bij ons voorging, maar inmiddels is hij met een groep gemeenteleden naar Israël geweest, dus hij zal ongetwijfeld veel te vertellen hebben. Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting in de Hoeksteen. De zondag daarop is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dan gedenken we hen die ons zijn voorgegaan, in het licht van de eeuwigheid. We noemen de namen en zetten een roos neer voor iedere gestorven gemeentelid in het afgelopen jaar. We lezen Hooglied 8:6-8 en Matteüs 5:1-12. Sursum Corda zal de dienst omlijsten met passende liederen. En ook dan is er na afloop koffiedrinken. Dat doen we niet zo vaak, maar wellicht is het juist na zo’n dienst goed om tijd te nemen voor ontmoeting en gesprek.