Welkom bij de Bethlehemkerk

Bethlehemkerk

Gastvoorgangers

In de komende zondagen komen er opnieuw gastvoorgangers naar onze kerk. Kandidaat Huib Klink uit Ouddorp zal voor sommigen misschien een nieuw gezicht zijn? Hij biedt momenteel pastorale ondersteuning in de Hervormde kerk in Bruinisse. Komt u ook om de lofzang gaande te houden? Op 6 mei zal collega Goodijk bij ons voorgaan. (om 11.00 uur!). Mooi dat de collecte juist op deze dag voor de pioniersplekken in ons land is, waaronder ook Kloosterwelle valt. Op Hemelvaartsdag, de ‘kroningsdag’ voor Jezus, is er een gezamenlijke dienst met de gemeentes van Schouwen aan Zee, dit keer bij ons in de Bethlehemkerk. De evangelielezing is dan Lucas 24:49-53. Nadien is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de Hoeksteen onder het genot van een kopje koffie, thee of fris. We hopen van harte dat u daar even de tijd voor neemt, zeker nu we steeds intensiever samen ‘kerken’ en samenwerken. Zondag 13 mei, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren in, ook wel ‘wezenzondag’ genoemd, lezen we Johannes 17:14-26, het hogepriesterlijk gebed. Te beseffen dat Jezus bidt voor ons, vind ik altijd enorm bemoedigend! Goede en gezegende diensten toegewenst.