Welkom bij de Bethlehemkerk

Bethlehemkerk

"Heb lief en doe wat je wilt. Als je zwijgt, zwijg dan uit liefde. Als je spreekt, spreek dan uit liefde. Als je iemand terechtwijst, doe het uit liefde. Als je vergeeft, vergeef uit liefde. Laat de wortel van de liefde in je binnenste groeien. Uit die wortel kan slechts het goede voortkomen." - Augustinus.