Welkom bij de Bethlehemkerk

Bethlehemkerk

Een kring van hoop

zijn we gestart met het 40dagenthema ‘kring van hoop’. We leven in een woelige wereld waarin van alles gebeurt waar je ook geen invloed op hebt. Maar hoe uitzichtsloos de situatie ook lijkt, we kunnen op allerlei plaatsen in ons leven wel kringen van hoop vormen, thuis, op school, in de buurt, in de kerk. Afgelopen zondag stonden we stil bij het beeld van de gemeente als kring van hoop, als kring waarin we het goede nieuws delen. We lazen Lucas 4, waarin Jezus vertelt dat Hijzélf de vervulling is van de profetie van Jesaja. Hij is het hart van onze kring. Een mooi beeld bij deze zondag waarop we de kring van de kerkenraad aangevuld zagen worden en er in de kringen van allerlei commissies weer nieuwe namen bij zijn gekomen. Dat geeft hoop voor de toekomst! Komende zondag horen de kinderen over vriendschap als bron van hoop, ze lezen dan uit Marcus 2, de vrienden die de verlamde man helpen. We hopen dan onze oud-voorganger ds. Hilde Graafland weer te ontmoeten. Alvast een gezegend samenzijn toegewenst! Zondag 4 maart lezen we de gelijkenis van het mosterdzaadje als gelijkenis van de hoop. Gods nieuwe wereld begint klein, maar zal steeds groter worden. Iedere zondag op weg naar Pasen zal een van de kinderen een kort versje voor. Hieronder het versje van afgelopen zondag:

Een kring rond de Bijbel, verhalen gaan rond.
We staan op de wereld, een woelige grond:
niet iedereen is veilig, gelukkig en vrij,
vertel wat jou hoop geeft, welk goed nieuws heb jij?

Hier zijn we dan samen: een kring van hoop.
Er is in de wereld van alles te koop,
maar hoop krijg je zómaar, dus sta ervoor open:
De wereld wordt lichter door mensen die hopen.