Welkom bij de Bethlehemkerk

Bethlehemkerk

Zondag 11 februari

Komende zondag gaat collega Janneke Herweijer uit Burgh bij ons voor. Van harte een gezegende en inspirerende dienst toegewenst! De week daarop, op de eerste zondag van de 40dagentijd, vindt de dienst van afscheid en bevestiging plaats. Als diaken zal Neeltje van der Linde afscheid nemen. We zijn blij en dankbaar dat Wim Knol en Kees de Jonge het ambt van diaken op zich zullen nemen. Huib van der Klooster zal als diaken het komend jaar nog aanblijven om vooral bestuurlijk ondersteuning te bieden. Kerkrentmeester Jan Gaanderse blijft ook nog dit jaar aan, evenals scriba Els Bothoff. We zijn blij met dit team van ervaren en wijze mensen die dienstbaar wil zijn aan de gemeente van Christus! Naast de ambten willen we in de dienst ook even de tijd nemen om te vertellen welke mensen een taak op zich nemen in een commissie. Na afloop van deze gemeentezondag, want zo zou ik het willen noemen, is er in de Hoeksteen gelegenheid om de aftredende, de nieuwe ambtsdragers en de ‘zittenblijvers’ de hand te schudden en elkaar te ontmoeten.