Welkom bij de Bethlehemkerk

Bethlehemkerk

Zondag 13 mei

Komende zondag vieren we het feest van de uitstorting van de Geest. We lezen dan Genesis 11:1-9 en Handelingen 2:1-13. Sursum Corda verleent haar medewerking aan de dienst en daar kijken we naar uit! Er staan weer mooie liederen op het repertoire. De Pinksterfakkel, die als een lopend vuurtje langs de deelnemende kerken van Windkracht 8 zal gaan, zal bij ons al aan het begin van de dienst binnen komen. Daarbij ontvangen wij een pinkstergroet uit Renesse. De groet namens onze kerk zal aan geloofsgenoten in de Pelgrimskerk worden overgebracht door Henk de Glopper. Fijn dat hij hiertoe bereid is! Mooi ook dat de collecte op deze dag voor ons classicale zendingsproject in Pakistan is, dat hierin zichtbaar mag worden dat we als gelovigen door de Geest aan elkaar geschonken zijn. Volgende week is het zondag Trinitatis, zondag van de drie-eenheid, dan hoopt kandidaat Huib Klink uit Ouddorp opnieuw voor te gaan. Van harte goede en gezegende diensten gewenst.